GABINET PSYCHOTERAPII MARIA AUGUSTYN

Zapraszam do miejsca, które jest bezpieczną przestrzenią, w której możemy porozmawiać


Głównym obszarem mojej pracy jest terapia indywidualna, oraz terapia małżeńska / terapia par. Prowadzę również terapię rodzinną, w oparciu o podejście systemowe, którego rozumienie opiera się na poszukiwaniu indywidualnych trudności w kontekście relacji, funkcjonowania oraz historii rodziny. Każda decyzja o podjęciu terapii poprzedzona jest konsultacją psychologiczną, która ma na celu rozpoznanie obszarów problemowych oraz poznanie sposobu pracy terapeuty. Prowadzę również terapię dzieci i młodzieży.


Psychoterapia jest spotkaniem na drodze do ponownego odnalezienia siebie. Każdy proces terapeutyczny, jak i spotkanie nowej osoby jest wyjątkowy i wciąż konstruowany na nowo, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Psychoterapia jest spotkaniem, które wydarza się pomiędzy dwojgiem ludzi (terapia indywidualna), czy też terapeutą a rodziną, lub małżeństwem. Można porównać je do podróży, która ma na celu odnalezienie ponowne siebie, w chwilach trudności, lub po doświadczeniu traumatycznego przeżycia. Spotkanie to może rozwinąć się w proces, w ramach którego pacjent lub też małżonkowie, rodzina – mają możliwość zastanowienia się nad swoim sposobem przeżywania świata, czy tez budowania relacji z innymi ludźmi.

Każdy proces terapeutyczny, jak i spotkanie nowej osoby jest wyjątkowe, i rożni się od siebie. Ustalone są ramy przebiegu terapii tj. obszar trudności nad którym pracujemy, miejsce spotkań, czas. Jednak każda terapia jest inna, i wciąż konstruowana na nowo, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Treść i czas trwania procesu leczenia, są uzgadniane indywidualnie, z pacjentem, rodziną czy małżeństwem.

Psychoterapia to podróż, pomoc, refleksja, zmiana.

SPOTKANIA INDYWIDUALNE

konsultacje, terapia indywidualna, poradnictwo

Terapię indywidualną najczęściej poprzedza cykl kilku (od jednego do trzech) spotkań konsultacyjnych. Spotkania te pozwalają pacjentowi poznać psychoterapeutę, jak i wyrobić sobie wyobrażenie jak wygląda sama terapia indywidualna.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

TERAPIA MAŁŻEŃSKA | TERAPIA PAR

spotkanie pary z terapeutą

Psychoterapia pary, to podróż, która ma na celu ponowne odnalezienie siebie na wzajem. Często już sama rozmowa w obecności specjalisty pomaga zdystansować się do swoich emocji i wsłuchać się w drugą stronę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

prowadzona w nurcie systemowym

Terapia zakłada rozumienie trudności dziecka, w obszarze funkcjonowania całej rodziny, oraz jego środowiska społecznego. Zalecana jest w sytuacji, kiedy dziecko lub nastolatek prezentuje objawy mogące wskazywać na trudności emocjonalne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

TERAPIA RODZINNA

spotkanie rodziny z terapeutą

Terapia ma na celu poprawę relacji wewnątrzrodzinnych, ustąpienie trudności lub objawów u jednego z członków rodziny. Terapia może pomóc rodzinie rozwiązać problem poprzez rozmowy, wzajemne zrozumienie i nowe spojrzenie na problem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

[…] czasami nie można zmienić losu, ale może da się nauczyć z niego tyle, by zmienić samego siebie…

Spellman Cathy Cash

JAK PRACUJĘ

 

Zapraszam na spotkanie

W celu ustalenia terminu, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.