jak pracuję

psychoterapia jest wyjątkowym spotkaniem

Psychoterapia jest spotkaniem, które wydarza się pomiędzy dwojgiem ludzi (terapia indywidualna), czy też terapeutą a rodziną, lub małżeństwem.  Można porównać je do podróży, która ma na celu odnalezienie ponowne siebie, w chwilach trudności, lub po doświadczeniu traumatycznego przeżycia. Spotkanie to może rozwinąć się w proces, w ramach którego pacjent lub też małżonkowie, rodzina – mają możliwość zastanowienia się nad swoim sposobem przeżywania świata, czy tez budowania relacji z innymi ludźmi. Jestem psychoterapeutą rodzinnym, pracującym w nurcie systemowym. Wiem, że rodzina jest zbiorem relacji i wzajemnie na siebie wpływających emocji. W terapii rodziny by mogła zaistnieć zmiana, ważna jest obecność wszystkich jej członków, którzy wzajemnie wypełniają na przestrzeń rodzinną.

W psychoterapii indywidualnej, procesy rodzinne, również zajmują istotne miejsce i obszar rozważań. Często można porównać to do „zaproszenia” rodziny, do wspólnego rozumienia sytuacji pacjenta. Dzieje się to za pomocą zastosowania metody genogramowe i próby zastanowienia się nad aktualnym życiem pacjenta, poprzez spojrzenie na historię rodziny pochodzenia i tej, w której aktualnie przebywa. Można to porównać do „archeologii przeszłości relacji i związków rodzinnych”, których wpływ zaskakująco często, znajduje swoje odbicie w aktualnym życiu pacjenta. Rozumienie tych procesów, pozwala zatrzymać często nieświadomy ich wpływ na rodzaj budowanych relacji i jakość tworzonych związków z najbliższymi ludźmi.

Każdy proces terapeutyczny, jak i spotkanie nowej osoby jest wyjątkowe, i rożni się od siebie. Ustalone są ramy przebiegu terapii tj. obszar trudności nad którym pracujemy, miejsce spotkań, czas. Jednak każda terapia jest inna, i wciąż konstruowana na nowo, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Treść i czas trwania procesu leczenia, są uzgadniane indywidualnie,z pacjentem, rodziną czy małżeństwem.

Komu pomagam?

Jeżeli:

  • przeżywasz trudne chwile z powodu zmian jakie wydarzyły się w Twoim życiu
  • czujesz, że nie możesz porozumieć się ze swoim dzieckiem lub współmałżonkiem doświadczasz lęku lub napięcia
  • masz trudności w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi, bądź nie czujesz satysfakcji tworzonych związków
  • nie widzisz sensu życia, brakuje Ci motywacji w codziennych działaniach i nie wierzysz w siebie
  • nie radzisz sobie z zachowaniami swojego dziecka
  • doświadczasz przemocy fizycznej i psychicznej ze strony innych osób
  • doświadczasz życiowego kryzysu
  • Twój związek przeżywa kryzys