jestem psychologiem i psychoterapeutą

Maria Augustyn

Ukończyłam studia magisterskie  na Uniwersytecie Wrocławskim, jako ścieżki specjalizacyjne wybrałam zagadnienia z zakresu terapii małżeństw, terapii rodzin oraz seksuologii. Ukończyłam całościowe szkolenie uprawniające do certyfikacji psychoterapeutycznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego – Systemowej Szkoły Terapii Rodzin przy Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii A.M im. J.J Haubenstocków oraz  Ambulatorium Terapii Rodzin CM Uniwersytetu Jagiellońskiego, jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracowałam na stanowisku psychoterapeuty w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin, oraz w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych (Katedry Psychiatrii CM UJ) w Krakowie.

 

W pracy terapeutycznej zajmuje się terapią indywidualną, małżeńską oraz rodzinną.

 

Od 2011 roku prowadzę własny gabinet.

Posiadam doświadczenie w terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, jak również pracy indywidualnej z osobami dorosłymi dotkniętymi przemocą oraz współuzależnionymi.

Poza pracą terapeutyczną zajmuję się prowadzeniem szkoleń indywidualnych oraz grupowych dla psychologów i terapeutów zajmujących się parami.

Współpracuję z Krakowską Fundacja Rozwoju im. Profesor Marii Orwid prowadząc zajęcia w ramach Kursu Terapii Par, skierowanego do terapeutów pracujących z parami.

W ramach pracy z rodzicami, oraz oddziaływań wychowawczych przeprowadziłam kilka edycji Szkoły dla Rodziców, powstałej pod patronatem Fundacji Dzieci Niczyje pozwalającej lepiej rozumieć, wyznaczać bezpieczne granice i wychowywać dzieci bez używania przemocy.

Od początku pracy zawodowej pozostaje w regularnej superwizji (tzn. kontroluje jej jakość w sposób wymagany przez kodeks etyczny obowiązujący psychoterapeutę), zarówno indywidualnej, jak i zespołowej.