terapia dzieci i młodzieży

terapia prowadzona w nurcie systemowym

Terapia dzieci i młodzieży – zalecana jest w sytuacji, kiedy dziecko lub nastolatek prezentuje objawy mogące wskazywać na trudności emocjonalne, objawiające się niedostosowanym zachowaniem zaburzającym funkcjonowanie dziecka lub rodziny. W proces terapii dzieci i młodzieży często włączeni są rodzice. Pierwsze spotkanie zwykle odbywa się z samymi rodzicami, jeśli problem dotyczy małego dziecka, lub wspólnie z rodzicami i dzieckiem w wieku nastoletnim. Terapia dzieci i młodzieży prowadzona w nurcie systemowym zakłada rozumienie trudności dziecka, w obszarze funkcjonowania całej rodziny, oraz jego środowiska społecznego. Zdarza się, że na spotkanie zapraszane są osoby najbliższe, pełniące ważne role w procesie wychowawczym (np. dziadkowie). W zależności od wieku dziecka oraz problemu proponowana jest psychoterapia indywidualna, terapia rodzin, lub psychoedukacja dla rodziców.

cena spotkania

60 min – 200zł 

(terapia dzieci i młodzieży, spotkanie z jednym terapeutą)