spotkanie indywidualne

terapia indywidualna, konsultacje, poradnictwo

Terapia indywidualna - to cykl spotkań z psychoterapeutą, które mają na celu rozwiązać trudności pacjenta. Terapię indywidualną najczęściej poprzedza cykl kilku (od jednego do trzech) spotkań konsultacyjnych, w trakcie których między terapeutą i  pacjentem ustalany jest tak zwany „kontrakt”, czyli to nad czym będą wspólnie dalej pracować, w jakiej formie (np. jak często będą odbywać się sesje) i co będzie celem terapii. Spotkania konsultacyjne pozwalają pacjentowi poznać psychoterapeutę, jak i wyrobić sobie wyobrażenie jak wygląda sama terapia indywidualna. Dzięki temu łatwiej mu podjąć decyzję dotyczącą dalszej terapii, bądź jej zaniechania. Ponadto wstępne spotkania są też niezbędnym dla terapeuty czasem, w którym może on lepiej zrozumieć trudności i ocenić, jak forma pomocy będzie odpowiednia w danej sytuacji.

Konsultacja psychologiczna - 1-3 spotkania mające na celu wstępne określenie problemu i ustalenie rodzaju działań, dopasowanie odpowiedniej formy pomocy.

Poradnictwo - jednorazowa porada dotycząca możliwości i sposobów radzenia sobie z trudnościami, skierowania do odpowiedniego specjalisty.

Poradnictwo psychologiczne dla rodziców – pomoc w  rozwiązywaniu trudności wychowawczych związanych z ważnymi wydarzeniami w życiu rodziny np. pójście dziecka do przedszkola, szkoły,  pojawienie się drugiego dziecka, rozwód rodziców. Konkretne porady dla rodziców, którzy chcą świadomie i odpowiedzialnie wychowywać swoje dzieci, chcą poprawić swój kontakt z nimi, lepiej je rozumieć.

cena spotkania

50min – 200zł

(terapia indywidualna, konsultacja indywidualna, poradnictwo - spotkanie z jednym terapeutą)