terapia rodzinna

spotkanie rodziny z terapeutą

Psychoterapia rodzinna – spotkanie rodziny z terapeutą mające na celu poprawę relacji wewnątrzrodzinnych, ustąpienie trudności lub objawów jednego z członków rodziny. Propozycja psychoterapii rodzinnej często budzi zdziwienie. Jak to? – Problem ma jedna osoba, a na terapię zapraszana jest cała rodzina. Dlaczego pomocą objęci mają być wszyscy, a nie tylko ten, kto „ma problem”? – najczęściej dziecko, osoba dorastająca, czy młody dorosły. Psychoterapia rodzinna okazuje się szczególnie skuteczna w  sytuacjach, kiedy z powodu trudności cierpią osoby, które jeszcze nie rozpoczęły w pełni swojego dorosłego życia i tym samym znajdują się pod wpływem oddziaływań innych członków rodziny. Ich rodzice oraz rodzeństwo chcą dla nich jak najlepiej. Jak zauważa Virginia Satir – prekursorka terapii rodzin – nikt nie zakłada rodziny ze złymi intencjami. Większość ludzi chce jak najlepiej dla swoich bliskich i stara się jak może. Ale czasem mimo najlepszych chęci w rodzinie zachodzą procesy, które przynoszą cierpienie. Podjęcie psychoterapii może pomóc rodzinie rozwiązać problem poprzez rozmowy, wzajemne zrozumienie i spojrzenie na problem w wielu perspektyw.

Na psychoterapię zapraszamy rodziny:

  • w których dziecko cierpi z powodu zaburzeń emocjonalnych lub rozwojowych,
  • w których dziecko sprawia trudności wychowawcze,
  • w których wzajemne rozmowy często kończą się kłótniami, oskarżaniem, wzajemnym ranieniem,
  • które stają w obliczu sytuacji kryzysowych, na przykład rozwodu lub separacji.

Poradnictwo psychologiczne dla rodziców – pomoc w  rozwiązywaniu trudności wychowawczych związanych z ważnymi wydarzeniami w życiu rodziny np. pójście dziecka do przedszkola, szkoły,  pojawienie się drugiego dziecka, rozwód rodziców. Konkretne porady dla rodziców, którzy chcą świadomie i odpowiedzialnie wychowywać swoje dzieci, chcą poprawić swój kontakt z nimi, lepiej je rozumieć.

cena spotkania

60 min – 250zł 

(terapia rodziny, spotkanie z jednym terapeutą)

(poradnictwo psychologiczne, spotkanie z jednym terapeutą)