GABINET PSYCHOTERAPII MARIA AUGUSTYN

Witamy na stronie Gabinetu Psychoterapii,

Głównym obszarem naszej pracy jest terapia indywidualna, oraz terapia małżeńska / terapia par. Prowadzimy również terapię rodzinną, w oparciu o podejście systemowe, którego rozumienie opiera się na poszukiwaniu indywidualnych trudności w kontekście relacji, funkcjonowania oraz historii rodziny. Każda decyzja o podjęciu terapii poprzedzona jest konsultacją psychologiczną, która ma na celu rozpoznanie obszarów problemowych oraz poznanie sposobu pracy terapeuty.

Prowadzimy również terapię dzieci i młodzieży.

Gabinet Psychoterapii mieści się na ul. Spokojnej 25/3 w Krakowie.

Maria Augustyn i Feliks Matusiak

[…] czasami nie można zmienić losu, ale może da się nauczyć z niego tyle, by zmienić samego siebie…

Spellman Cathy Cash

Terapia małżeńska

spotkanie terapeuty z parą, mające na celu omówienie i rozpoznanie problemów z którymi zgłasza się para.

Terapia indywidualna

to cykl spotkań z psychoterapeutą, które mają na celu rozwiązać trudności pacjenta.

Terapia dzieci i młodzieży

zalecana jest w sytuacji, kiedy dziecko lub nastolatek prezentuje objawy mogące wskazywać na trudności emocjonalne (…)

Terapia rodzinna

spotkanie rodziny z terapeutą mające na celu poprawę relacji wewnątrzrodzinnych, ustąpienie trudności lub objawów jednego z członków rodziny